قوانین

1-شرایط استفاده از وب سایت و شرایط عضویت بین شخص حقیقی استفاده کننده از خدمات وب سایت و سایت پرشین ماینیگ است . اگر شما با شرایط و قوانین سایت موافق نیستید سایت پرشین ماینیگ نمی تواند شما را به عنوان یک عضو بپذیرد.
2-فقط یک حساب کاربری برای هر آدرس ایپی مجاز می باشد، تلاش برای ایجاد بیش از یک حساب منجر به معلق شدن حساب شما خواهد بود.
3-مدیریت وب سایت و یا اعضای گروه پشتیبانی اجازه معلق کردن یا بستن حساب شما را در هر لحظه برای هر دلیلی و بدون اطلاع قبلی داراست. اگر شما در هر صورتی از نوع تقلب یا تخلف دست داشته باشید ، حساب شما بدون اطلاع قبلی پاک خواهد شد و هیچگونه وجهی مستر نخواهد شد.لطفا در خاطر داشته باشید بخاطر وجود سیستم بسیار پیشرفته در وب سایت هیچگونه خطایی در پیدا کردن افراد متخلف وجود ندارد و ما قادر به توضیح جزئیات به شما نخواهیم بود ، پس بهترین کار این است که از قوانین وب سایت پیروی کنید.
4-تمامی وجوه واریزی به پرشین ماینینگ وارد چرخه سرمایه گذاری شده و امکان بازگشت وجه واریزی به حساب کاربری به صورت مستقیم وجود ندارد هم چنین تمام اقلام خریداری شده غیرقابل برگشت هستند.
5- تمامی واریزها ظرف پنج روز کاری بعد از درخواست برداشت شما انجام خواهد شد.
6- تکمیل اطلاعات برای برداشت الزامی است،پرداخت های ریالی ما تنها از طریق شبا میباشد، وارد کردن شبا الزامی است.
سایت پرشین ماینیگ هیچگونه مسئولیتی بابت تاخیر یا لغو پرداخت در صورت وجود جنگ، بلایای طبیعی، شورش، اعتراض یا مسائلی که در کنترل ما نباشد ندارد. پرشین ماینیگ دارای حق محدود کردن ،عوض کردن و یا تغییر قیمتها ،مزایا، قوانین ، پیشنهادات و تغییر قوانین عضویت را در هر لحظه بدون اطلاع قبلی داراست.
7-وبسایت پرشین ماینینگ وظیفه نگهداری دستگاه های استخراج کننده را بر عهده دارد و هیچ گونه تعهدی برای سوددهی دستگاه ها ندارد،سود دستگاه ها بر اساس سختی شبکه میباشد.
8- حساب ها قابل انتقال نیستند نمی توان آن را معامله کرد، تحت هیچ شرایطی فروختن حساب کاربری مجاز نمی باشد، هر حساب دارای اطلاعات شخصی است و تجارت آن ممنوع است.
این قوانین ممکن است تغییر کند ، لطفا قوانین را بازبینی کنید .